AAYATIIN PRIMARY SCHOOLS, KAALAY BOOQO, KEEN CARUURTA, KORDHI AQOONTA

AAYATIIN PRIMARY SCHOOLS, KAALAY BOOQO, KEEN CARUURTA, KORDHI AQOONTA

Posted by

Keen caruurta, Kordhi aqoontooda iyo asluubtooda.  Soo arag goobaha waxbarashada iyo kuwa maaweelada caruurta ee ku yaalla. Wuxuu ilmahaagu dugsigan ka heleyaa aqoon iyo tababar asluub wacan.

Comments are closed.